منابع تغذیه سوئیچینگ

منابع تغذیه سوئیچینگ

منابع تغذیه : در کلیه مدارات الکترونیکی ، منابع تغذیه نقش اساسی ای را ایفا میکنند . معمولا براي مدارات با كاربرد كم قدرت از باطري يا سلولهاي خورشيدي استفاده مي شود. منابع تغذيه به عنوان منبع انرژي دهنده به مدارات مورد استفاده قرار مي گيرند. حدود ۲۰ سال است كه سيستمهاي پر قدرت جاي […]