چرا در همه کارها ناموفقم؟!

همانطور که می دانیم قبل از هر چیز ، یک شخص موفق و مثبت نگر ، هیچگاه نباید این سوال را بدینگونه از خود بپرسد که :

” چرا در همه کارها ناموفقم ؟!

” بله ، درسته ، بدلیل اینکه طبق قانون جذب ، هر چیزی که شما از خود یا از عالم هستی بپرسید ،

Continue reading “چرا در همه کارها ناموفقم؟!”

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.

X